Historik

historik(1).jpgRotsunda (Strand) är Sollentunas äldsta bynamn och härstammar från år 1277 E kr, men områdets historia är äldre än så. Fornlämningar visar att platsen har brukats sedan den äldre bronsåldern.Vikingatiden

Vid utgrävningar har fynd från vikingatiden påträffats. Rotsunda Strand hade då, precis som idag, ett strategiskt läge. Norrviken hade under denna tid en segelbar förbindelse med Mälaren via Edsån och till Saltsjön via Edsviken. Norr om Wesströmska huset finns ett flertal fornlämningar av järnålderskaraktär bl.a. Gravfält.

Senmedeltiden

Under 1400 -1500 talet var området kring Rotsunda Strand och Rotebro ett krigiskt område. Mest känt är slaget vid Rotebro år 1497 mellan en svensk bondehär, lojal med den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldre, och den danske unionskungen Hans. Slaget vanns med list av Hans som lockade fram Sten Stures 30000 man starka bondehär, u... Läs mer
Under 1400 -1500 talet var området kring Rotsunda Strand och Rotebro ett krigiskt område. Mest känt är slaget vid Rotebro år 1497 mellan en svensk bondehär, lojal med den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldre, och den danske unionskungen Hans. Slaget vanns med list av Hans som lockade fram Sten Stures 30000 man starka bondehär, utrustade med handvapen, genom att först retirera för att sedan vända om och anfalla med sitt kavalleri. Kung Hans rytteri mejade ner bondehären som försökte fly över Edsån till Rotebro skans.

1800-talet

Från Strandvägen i Stockholm flyttades omkring 1870 en ammunitionsfabrik och Disponentvillan till Rotsunda Strand. Disponentvillan (Gröna Villan) idag representationslokaler för MSD finns fortfarande kvar. Däremot flög stora delar av fabriken i luften 1898.

1898-1974

Fabrikör Alfred Wesström förvärvade resterna av ammunitionsfabriken och lät uppföra en verktygsfabrik. Wesströmska huset stod klart år 1902 och fick i stort sitt nuvarande utseende år 1915. Tre generationer Wesström var under åren fabrikörer. Alfred, grundaren, Ragnar, hans son och slutligen Ragnars son Olle. Som mest var 115 personer ans... Läs mer
Fabrikör Alfred Wesström förvärvade resterna av ammunitionsfabriken och lät uppföra en verktygsfabrik. Wesströmska huset stod klart år 1902 och fick i stort sitt nuvarande utseende år 1915. Tre generationer Wesström var under åren fabrikörer. Alfred, grundaren, Ragnar, hans son och slutligen Ragnars son Olle. Som mest var 115 personer anställda vid fabriken 1953. 1974 förvärvades verktygsfabriken av Lars Larsson Invest som flyttade verksamheten till Upplands Väsby där bolaget gick i konkurs 1978.  Kvar från den ursprungsliga tiden - förutom Wesströmska huset och Disponentvillan - är Sjövillan som till en början var arbetarbostäder och idag är en charmig konferens- och kursgård.

1974

Etapp 1 av Stjärnhuset är klart 1974. Området kallas Ingenjörscentrum. År 1987 byggdes hotellet och etapp 2 av Stjärnhuset. År 1990 uppfördes MSD´s första kontor. Åren 2000-2002 uppfördes bl.a. ett nytt kontorshus åt MSD, bostadsrättslägenheter och 19 radhus.

2006

Området får nya ägare och namnet Rotsunda Strand återtas. Hösten 2007 är Ruletten 27 färdigombyggd till ett trivsamt särskilt äldreboende med tre avdelningar och 27 lägenheter. Året efter invigs fastigheten Ruletten 28 innhållande ett modernt särskilt äldreboende med 36 lägenheter. Under 2010 öppnar pensionatet Holiday Hostel. Samma år öp... Läs mer
Området får nya ägare och namnet Rotsunda Strand återtas. Hösten 2007 är Ruletten 27 färdigombyggd till ett trivsamt särskilt äldreboende med tre avdelningar och 27 lägenheter. Året efter invigs fastigheten Ruletten 28 innhållande ett modernt särskilt äldreboende med 36 lägenheter. Under 2010 öppnar pensionatet Holiday Hostel. Samma år öppnar Medirest (Compass Group) ett stort centralkök i Wesströmska huset. År 2011  öppnas ett gruppboende i den helt ombyggda fastigheten Ruletten 29. Under åren 2012 - 14 färdigställs Angora Hotell med 19 (numera 39) rum och en tillhörande restaurang.

2017

Under 2017 har arbetet med att få en ny detaljplan godkänd intensifierats. Målsättningen är att ha en lagkraft vunnen detaljplan klar under Q 1 2018. Ambitionen är att i etapp 1 bygga fyra nya bostadshus med totalt 65 lägenheter. Husen är ritade av arkitektfiman Tengbom. Lägenheterna kommer att få ett av Sollentunas mest attraktiva lägen.... Läs mer
Under 2017 har arbetet med att få en ny detaljplan godkänd intensifierats. Målsättningen är att ha en lagkraft vunnen detaljplan klar under Q 1 2018. Ambitionen är att i etapp 1 bygga fyra nya bostadshus med totalt 65 lägenheter. Husen är ritade av arkitektfiman Tengbom. Lägenheterna kommer att få ett av Sollentunas mest attraktiva lägen. De flesta kommer att få sjöutsikt. De boende får generösa balkonger och terasser. Marklägenheterna får egna uteplatser. Hållbarhet och miljötänk kommer att vara en ledstjärna i projekteringen. Av estetiska och miljömässiga skäl kommer taken vara täckta av sedum. Det planeras även bryggor utanför husen. Förhoppningen är vidare att öppna en servering i Sjövillan. Hyresgäster hos oss kommer att få förtur att teckna sig för lägenhet. Det går bra att lämna en intressanmälan på hemsidan.