Magne Group

Magne Group består av ett antal hel och delägda bolag verksamma inom fastighetsbranschen.
Bolagen är: