HB Ruletten 4

HB Ruletten 4 äger och förvaltar fastigheten Ruletten 4.

Ruletten 4 består av Wesströmska huset, Stjärnhuset, Sjövillan och hotellet. HB Ruletten 4 äger även byggrätten att skapa drygt 60 attraktiva sjönära bostäder.