HF Omsorgsfastigheter AB

HF Omsorgsfastigheter AB äger fastigheten Rotvältan 1 i Sollentuna. Bolagets affärsidé är att bygga och förvalta samhällsfastigheter (Magne Group äger 50 % av bolaget).
På fastigheten är uppförd en särkola med inriktning för barn och ungdomar med diagnosen autism. Skolan tillbyggdes under åren 2017/18 och har idag en uthyrningsbar area på 2 160 kvm. Hela fastigheten är på långt kontrakt uthyrt till omsorgsföretaget Nytida Sverige AB.