HF Omsorgsfastigheter AB

HF Omsorgsfastigheter AB äger fastigheten Rotvältan 1 i Sollentuna. Bolagets affärsidé är att bygga och förvalta samhällsfastigheter.
På fastigheten är uppförd en särkola med inriktning för barn och ungdomar med diagnosen autism. Behovet för denna verksamhet är mycket stor. En ny detaljplan har tagits fram som möjliggör en utökning av den befintliga skolverksamhet. Under hösten 2017 kommer byggproduktion starta och planen är att skolan kan ta emot dubbelt antal elever ht 2018.