Magne Care AB

Magne Care AB har som affärsidé att bygga och förvalta särskilda äldreboenden.
Magne Care AB äger fastigheterna Ruletten 27 och 28. Fastigheterna har totalt 7 vårdavdelningar med 63 lägenheter. Lägenheterna är förhållandevis stora och ljusa. Många har sjöutsikt,  och några är tillräckligt stora för att rymma ett par. Omgivningen möjliggör trivsamma utevistelser. Fastigheterna är uthyrda till Vardaga. 
På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt.