Magne Estate AB

Magne Estate AB är moderbolag inom Magne Grup koncernen.
Magne Estate AB erbjuder strategisk rådgivning i fastighetsrelaterade strukturer. I förekommande fall kan Magne Estater även biträda vid fastighetsöverlåtelser.