Magne Estate AB

Magne Estate AB är ett rådgivningsföretag och moderbolag inom Magne Group.
Magne Estate AB erbjuder följande tjänster: rådgivning, fastighetsöverlåtelse, förvärv, övrig finansiell och strategisk rådgivning.

Härutöver sköter Magne Estate AB den kamerala och tekniska förvvaltningen av fastigheterna ingående i Magne Group. Utöver fastighetsdriften ansvarar Magne Estate AB för bolagens kaptitalförvaltning.
www.magne.se