Där gammalt möter nytt

Rotsundas historia

Rotsunda (Strand) är Sollentunas äldsta bynamn och härstammar från år 1277 E kr, men områdets historia är äldre än så. Fornlämningar visar att platsen har brukats sedan den äldre bronsåldern.

Årtal700-1100

Vikingatiden

Vid utgrävningar har fynd från vikingatiden påträffats. Rotsunda Strand hade då, precis som idag, ett strategiskt läge. Norrviken hade under denna tid en segelbar förbindelse med Mälaren via Edsån och till Saltsjön via Edsviken. Norr om Wesströmska huset finns ett flertal fornlämningar av järnålderskaraktär bl.a. Gravfält.

Årtal1400-1500

Senmedeltiden

Under 1400-1500 talet var området kring Rotsunda Strand och Rotebro ett krigiskt område. Mest känt är slaget vid Rotebro år 1497 mellan en svensk bondehär, lojal med den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldre, och den danske unionskungen Hans. Slaget vanns med list av Hans som lockade fram Sten Stures 30000 man starka bondehär, utrustade med handvapen, genom att först retirera för att sedan vända om och anfalla med sitt kavalleri. Kung Hans rytteri mejade ner bondehären som försökte fly över Edsån till Rotebro skans.

Årtal1800-talet

Ammunitionsfabrik

Från Strandvägen i Stockholm flyttades omkring 1870 en ammunitionsfabrik och Disponentvillan till Rotsunda Strand.

Årtal1898-1974

Wesström förvärvar

Fabrikör Alfred Wesström förvärvade resterna av ammunitionsfabriken och lät uppföra en verktygsfabrik. Wesströmska huset stod klart år 1902 och fick i stort sitt nuvarande utseende år 1915. Tre generationer Wesström var under åren fabrikörer. Alfred, grundaren, Ragnar, hans son och slutligen Ragnars son Olle. Som mest var 115 personer anställda vid fabriken 1953. 1974 förvärvades verktygsfabriken av Lars Larsson Invest som flyttade verksamheten till Upplands Väsby där bolaget gick i konkurs 1978. Kvar från den ursprungliga tiden – förutom Wesströmska huset och Disponentvillan – är Sjövillan.

Årtal1974

Stjärnhuset byggs

Etapp 1 av Stjärnhuset är klart 1974. Området kallas Ingenjörscentrum. År 1987 byggdes hotellet och etapp 2 av Stjärnhuset. År 1990 uppfördes MSD´s första kontor. Åren 2000-2002 uppfördes bl.a. ett nytt kontorshus åt MSD, bostadsrättslägenheter och 19 radhus.

Årtal2006

Namnet Rotsunda Strand återtas

Området får nya ägare och namnet Rotsunda Strand återtas. Hösten 2007 är Ruletten 27 färdigombyggd till ett trivsamt särskilt äldreboende med tre avdelningar och 27 lägenheter. Året efter invigs fastigheten Ruletten 28 innhållande ett modernt särskilt äldreboende med 36 lägenheter. Under 2010 öppnar Medirest (Compass Group) ett stort centralkök i Wesströmska huset. År 2011 öppnas ett gruppboende i den helt ombyggda fastigheten Ruletten 29.

Årtal2023

Rotsunda Strand idag

En ny detaljplan har tagits fram som möjliggör att bygga 65 sjönära lägenheter.